EU projekt

NAZIV PROJEKTA

INVESTICIJSKO ULAGANJE U REKONSTRUKCIJU I OPREMANJE HOTELA LA GRISA ****


OPIS PROJEKTA

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija i opremanje hotela La Grisa**** dodatnim hotelskim sadržajima, kao što su fitness, wellness centar te bazen. Također će se izgraditi manja kongresna dvorana i kušaonica vina.


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj projekta je doprinijeti produljenju turističke sezone i razvoju turističke destinacije te podizanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u turizmu kroz povećanje smještajnih kapaciteta i njihove kvalitete te uvođenjem dodatne ponude hotela.

Cilj ovog investicijskog projekta je dodatno unaprijeđenije ponude istarskih malih hotela što će doprinijeti jačanju turističke destinacija, podizanju razine konkurentnosti upravo kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

Rezultati koji se očekuju provedbom projekta su sljedeći:


  1. 1. Rekonstruiran hotel s novih 4 smještajne jedinice kategorije 4 zvjezdica i uređen okoliš hotela
  2. 2. Izgrađen bazen, kongresna dvorana, fitness, wellnessom, i kušaonica vina kao dodatni sadržaj (i ponuda) hotela
  3. 3. Hotel opremljen potrebnom opremom i spreman za prihvat gostiju
  4. 4. Provedeno stručno usavršavanje djelatnika hotela
  5. 5. Realizirane provedbene aktivnosti i aktivnosti promidžbe i vidljivosti

Ukupna vrijednost projekta s PDV: 8.232.280,59 kuna

Ukupna vrijednost projekta bez PDV: 6.317.454,47 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 2.873.619,51 HRK


RAZDOBLJE PROVEDBE

od 1. prosinac 2016. do 01. siječnja 2018.


KONTAKT OSOBA/VODITELJ PROJEKTA:

Meliha Murić, direktorica

muric@pu.t-com.hr
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

"Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost La Grisa d.o.o."